top of page

Ekspl  rasi

LAPORAN TAHUNAN JUPEM 2022

About

Maklumat
korporat

JUPEM telah diiktiraf oleh Kerajaan sebagai agensi tunjak dalam perihal ukur, pemetaan dan geospatial semenjak dari penubuhannya. Semenjak dari penubuhannya, JUPEM telah berjaya menggabungkan teknologi moden geomatik dalam persekitaran ICT serta didokong oleh perkhidmatan dan reputasi kejayaan yang cemerlang di persada antarabangsa. 

Glass Ceiling

REVOLUTIONIZE GOVERNMENT STRATEGY:

INNOVATION, OPTIMISATION
AND COLLABORATION

About
Contact
corporate-businessmen-working-tablet-office.jpg

TADBIR URUS korporat

Tadbir urus korporat ditakrifkan sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarah dan mengurus perniagaan dan hal ehwal sesebuah organisasi bagi meningkatkan keuntungan perniagaan dan kebertanggungjawaban korporat dengan tujuan utama untuk mencapai nilai jangka panjang pemegang taruh tanpa mengenepikan kepentingan pihak berkepentingan lain.

"Pemacu Kesejahteraan
Rakyat dan Pembangunan Negara"

sebelum 60an.png
60an.png
70an.png
80an.png
Logo Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).png

PRESTASI
UKUR DAN PEMETAAN

Hakcipta Terpelihara © Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia

 

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian rencana, ilustrasi dan isi kandungan laporan ini dalam apa-apa bentuk dan dengan apa jua cara samada secara elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

 

Penerbit

JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA

Bahagian Perancangan dan Korporat

Tingkat 13, Wisma JUPEM
Jalan Sultan Yahya Petra

50578 Kuala Lumpur

03-26170800

Logo Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).png

sidang
redaksi

bottom of page